2024. július 19. péntek
Emília napja van
IdőjárásSzámítógépeden állítsd be kedvenceid közé a www.campinform.eu weblapot!

Vedd fel a címlistádra az inform@campinform.eu címet!

Hirdetések

Kiemelt partnereink
magyar angol német lengyel cseh szlovák

KapcsolatKöszönöm a megkeresést, remélem hasznos információhoz sikerült jutnia weboldalunk olvasása közben.

Amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban merült fel kérdése, észrevétele, kérem, írjon az inform@campinform.eu címen.

Hirdetési lehetőségekről információt Szekeres Kálmántól,
a +36 30 99 53 423 telefonszámon, továbbá az inform@campinform.eu email címen kérhet


Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen szabályozás a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) figyelembe vételével, az ott leírtak betartásával készült.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően Szekeres Kálmán ev. a www.campinform.eu és a www.campinform.hu weboldalak tulajdonosa, és egyben az üzemeltetője, adatkezelőnek minősül.

A www.campinform.eu és a www.campinform.hu weboldalak kizárólag olyan adatokat kezelnek, melyeket Ön ad meg részünkre, szolgáltatásunk igénybevétele során, az általunk e-mailben küldött adatlap visszaküldésével, valamint személyesen a szálláshelyen (kempingben) történt látogatásunk alkalmával. A megadott tartalmak hitelességét, pontosságát nem ellenőrizzük. Ebből eredően a weboldalakon elhelyezett információk helyességéért, megbízhatóságáért, az ebből eredő közvetlen, vagy közvetett károkért a felület adatkezelője felelősséget nem vállal.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag a www.campinform.eu és a www.campinform.hu weboldalakon jelentetjük meg. Évente megkeressük Önt azért, hogy a szolgáltatásainak adatait frissítse, a frissítés időpontját adatai megjelentetésénél feltüntetjük, így hiteles szolgáltatást tudunk nyújtani a weboldal látogatóinak. Ez az adatkezelés célja. Amennyiben adatait többszöri megkeresésünkre sem frissíti, adatlapját töröljük a weboldalról addig, amíg a frissítést el nem végzi.

A személyes adatokat Szekeres Kálmán ev. kizárólag az Önnel történő kapcsolattartás érdekében használja fel, illetve tárolja.

Szekeres Kálmán ev. kijelenti, hogy a portál felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli, az adatokhoz más személy részére hozzáférési lehetőséget nem biztosít.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről.

Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését, valamint tiltakozhat az adatainak kezelése ellen, a jelen nyilatkozatban írt elérhetőségek útján.

Szekeres Kálmán ev. nem kíván teret engedni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben értesítse, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. Törvény rendelkezéseinek megfelelően. Egyúttal biztosítja Önnek a visszautasítás lehetőségét. Erre való tekintettel Ön az e-mail elérhetőségének megadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szekeres Kálmán ev. Önt e-mail útján értesítse és tájékoztassa az általa fontosnak ítélet programokról, hírekről. Ezen hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a lap alján található elérhetőségek bármelyikén.

Szekeres Kálmán ev. fenntartja a jogot, hogy a honlapok mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Bár a weboldalak összeállításakor kellő gondossággal járunk el, nem vállalunk felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a weboldalakon lévő vagy a weboldalakon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy mi közöljük vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat.

Szekeres Kálmán ev. által üzemeltetett weboldalak szolgáltatásai számos kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, használata miatt bekövetkező esetleges károkért Szekeres Kálmán ev. nem vállal felelősséget.

Impresszum
A weboldal adatkezelője és üzemeltetője:
Szekeres Kálmán ev.
6230 Soltvadkert, Gyöngyvirág utca 10.
telefon: +36 30 99 53 423
e-mail: inform@campinform.eu

Felügyeleti Hatóság, amelynél adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal élhet:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
www.naih.huCopyright - Campinform.eu | 2008-2024 | All Rights Reserved! | Impresszum